Trvanlivost včelí mateří kašičky

V souvislosti s trvanlivostí čerstvé včelí mateří kašičky si mnoho lidí myslí, že své blahodárné účinky ztrácí už pár hodin po jejím sběru.

Toto tvrzení se však dá vyvrátit rovnou dvěma argumenty. Pokud by byla včelí mateří kašička rychle se kazící látkou, mohly by nastat problémy již při jejím produkování, protože je umístěna v mateřských buňkách 3 až 4 dny, a to při běžné teplotě úlu. Zkušenostmi je podložen i fakt, že v mnoha případech se včelí mateří kašička nezkazí i přesto, že je během jednoho týdne vystavena letním vedrům. Nemůže být však vystavena přímému slunečnímu záření, vlhkosti a v kontaktu s kovovými předměty.

Včelí mateří kašičku jsme podrobili testu, při kterém jsme ji umístili v zavřené lahvi na přímé sluneční záření během letních veder.

V prvních dnech nenastaly žádné změny. Její barva, konzistence i aroma zůstaly nezměněny. Čtvrtý den jsme zpozorovali jemné šedé zbarvení ve světle žluté barvě včelí mateří kašičky. Osmý den se její zbarvení výrazně odlišovalo, měla totiž hnědou barvu a na základě toho víme, že je zkažená. K tomuto pokusu musíme poznamenat, že vzorek včelí mateří kašičky byl vystaven extrémnímu faktoru, takže při doporučeném skladování k ničemu podobnému nemůže dojít!

Náš tým se zúčastnil v Maďarsku ve včelařské laboratoři jedné přednášky ohledně skladování včelí mateří kašičky a ztrátou její účinných látek během skladování. Pomocí grafu byl zobrazen obsah 10-HDA ve včelí mateřské kašičce, která byla skladována při teplotě 0 – 5°C. Obsah účinné látky byl měřen po roce skladování. Testy ukázaly, že po jednom roce skladování se obsah účinné látky ve včelí mateří kašičce snížil o 20%.

Včelí mateří kašička si uchová své blahodárné účinky i 24 měsíců, pokud ji skladujeme při teplotě -20°C a po dobu 12 měsíců při teplotě 0-5°C.

Na základě výše uvedených informací můžeme říci, že dlouhodobě můžeme včelí mateří kašičku skladovat v mrazničce a krátkodobě v chladničce.