Skladování včelí mateří kašičky

materikasicka4Velmi důležité je samotné skladování včelí mateří kašičky, protože v její přirozené formě se jedná o velmi citlivou látku. Pokud nechceme, aby se snížila její účinnost, musíme ji skladovat správně. Víme, že včelí mateří kašička se produkuje a sbírá pouze v určitou dobu, a to od května do konce srpna. Z tohoto důvodu je třeba, aby se mateří kašička uchovala tím způsobem, který nesníží obsah jejích účinných látek. Konzervace mateří kašičky znamenala výzvu pro výzkumné pracovníky a stojí za ní množství pokusů.

Účinky okolí

Pokud chceme včelí mateří kašičku správně uskladnit, musíme znát faktory, které na ni nepříznivě působí. Těmito faktory jsou: 1. světlo, 2. teplo, 3. vlhkost, 4. vzduch, 5. styk s kovovými předměty, 6. nečistoty.

Světlo

Včelí mateří kašičku musíme chránit před slunečním zářením během jejího skladování stejně jako při jejím odebírání. Nádobu obsahující mateří kašičku skladujeme na tmavém místě mimo sluneční záření. Nejideálnější místo pro její uskladnění je chladnička.

Teplota

Vysoká teplota má špatný vliv na včelí mateří kašičku, proto se doporučuje ji skladovat na místě, kde teplota nepřesahuje 5°C. Výzkumy však dokazují, že mateří kašička nejlépe uchovává svou trvanlivost při teplotě 0°C. Při vysokých teplotách rychle ztrácí svou biologickou hodnotu a také mnoho důležitých složek. Dlouhodobě ji můžeme skladovat v mrazničce při -20°C. Při této teplotě je schopna zachovat své pozitivní účinky i 10 let.

Vlhkost

Vlhkost je pro včelí mateří kašičku velmi důležitá, jelikož ji snadno absorbuje, čímž vytváří ideální prostředí pro šíření plísní. Také je třeba ji chránit před dlouhodobým stykem se vzduchem, a proto se doporučuje ji skladovat vždy v dobře uzavřené lahvi.

Vliv vzduchu

Pokud je včelí mateří kašička dlouhodobě vystavena vzduchu, tak v ní už i při pokojové teplotě vznikne enzymatická hydrolýza. Této reakci umíme předejít vzduchotěsným uzavřením a skladováním při nízkých teplotách.

Styk s kovovými předměty

Kovové předměty působí na včelí mateří kašičku jako katalyzátory, čímž v ní urychlují všechny chemické procesy. Právě díky tomu se při jejím uskladnění a ani při jejím odebírání nepoužívají kovové materiály. Na její skladování je ideální skleněná nebo umělohmotná láhev, která nepropouští světlo. Při nabírání mateří kašičky používáme výhradně umělohmotné nebo dřevěné předměty.

Účinek nečistot

Na včelí mateří kašičku mají negativní vliv i různé druhy nečistot. Právě proto dbejme na to, aby se při manipulaci nedostala do kontaktu s žádnou nečistotou. Rovněž je důležité, abychom při práci s ní měli vždy čisté ruce.

Konzervace včelí mateří kašičky

Včelí mateří kašičku je třeba ihned po jejím odebrání konzervovat a to nejpozději do 3 hodin. Je mnoho známých metod na konzervování mateří kašičky. Nejznámějšími metodami její konzervace jsou:

Uskladnění v chladničce

Jak již víme, včelí mateří kašička při pokojové teplotě rychle hydrolyzuje, čímž ztratí svůj účinek a znehodnotí se. Ideální teplota na uskladnění mateří kašičky je mezi 0°C až 5°C, právě proto ji doporučujeme skladovat v chladničce, kde si zachová své blahodárné účinky až po dobu 1 roku. Po 1 roce se její účinky postupně snižují. Pokud však chceme mateří kašičku uskladnit na delší dobu, vložíme ji ve vzduchotěsném obalu do mrazáku, protože při teplotě -20°C si dokáže uchovat své příznivé účinky až po dobu 10 let.

Konzervace medem

Jednoduchým a efektivním způsobem, jak uskladnit včelí mateří kašičku, je přimíchat ji do medu. Tato metoda je praktická zejména tehdy, pokud chceme uskladnit menší množství mateří kašičky. Med se na konzervování používal už od dávných dob. Pokud chceme konzervovat mateří kašičku tímto způsobem, je důležité, abychom pro tento účel použili med v krystalické formě. Pokud bychom přimíchali mateří kašičku do tekutého medu, časem by se mateří kašička dostala na povrch kvůli menší hustotě. Následně by na povrchu medu vytvořila vrstvu pěny a tím by se dostala do styku se vzduchem. Právě z tohoto důvodu ji přimícháváme pouze do medu v krystalové formě. Další výhodou je, že v takovém medu zůstane mateří kašička po promíchání rovnoměrně rozložena a při dávkování je její obsah rovnoměrný. Mateří kašičku smíchanou s medem doporučujeme jednou týdně důkladně promíchat. Abychom maximálně využili konzervační účinky medu, smícháme 10 až 25g mateří kašičky s 500g krystalového medu. Užívání mateří kašičky v takové formě je velmi příjemné i díky její dobré chuti.

Lyofilizace

Při procesu lyofilizace se včelí mateří kašička dehydratuje, když je zmrazená. Mateří kašičku hned po odebrání skladujeme na tmavém a chladném místě. Následně se mateří kašička smíchá se stejným množstvím destilované vody a přefiltruje se, aby se z ní odstranil včelí vosk. Takto získaný roztok má typickou krémově žlutou barvu a specifické aroma. Tento roztok nalijeme do zkumavky s obsahem 150ml kde proběhne dehydratace mateří kašičky. Obsah zkumavky následně zchladíme na -30°C pomocí lyofilizačního zařízení. Po tomto kroku se zkumavky s jejich obsahem přemístí na 3 hodiny do sublimační místnosti s teplotou mezi -15°C až -25°C. Po uplynutí 3 hodin se v místnosti zapne přístroj na vytvoření vakua. Pokud v sublimační místnosti nastane stálý tlak 100-500 mm/Hg, zmrazená mateří kašička se začne ohřívat. Teplota se stabilizuje po dosažení teploty 45°C a setrvá, dokud se mateří kašička nevysuší. V takových podmínkách se led ze zmrzlé hmoty vypaří. Tato pára se ihned kondenzuje při teplotě -50°C. Po tomto procesu dostaneme nažloutlou mikrokrystalickou látku. Následně ji skladujeme v tmavé lahvičce při teplotě 3°C. Lyofilizovaná včelí mateří kašička se dále upravuje tak, aby se ve formě tablety předešlo její hygroskopické vlastnosti. Vnější část takové pilulky chrání mateří kašičku před žaludečními šťávami a při skladování ji chrání vůči vnějším účinkům.