Otázky a odpovědi o včelí mateřské kašičce

Odpovědi na Vaše dotazy ohledně včelí mateří kašičky

Jaký je rozdíl mezi bio a ne-bio včelí mateří kašičkou?

V Evropské unii se mohou označovat jako bio produkty pouze takové zemědělské produkty a z nich vyrobené výrobky, které splňují obecně stanovená kritéria a podléhají pravidelné kontrole. Dále musí být tyto produkty a výrobky certifikované na základě splněných kritérií bio výroby. Každá Evropská země má své instituce, které mají v pravomoci kontrolovat průběh pěstování, produkce a zpracování zemědělských produktů. Tyto instituce také udělují i osvědčení a certifikaci o totožnosti těchto produktů, která se dá získat pouze přísným dodržením kritérií určených Evropskou unií. V Maďarsku jsou oprávněny kontrolovat průběh zemědělské produkce a udělovat certifikaci o dodržení bio kritérií firmy Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a Hungária Öko Garance Kft..

Co to znamená v případě včelařských produktů?

Přísná pravidla se vztahují na získávání a původ včelích rodin a na suroviny použité na jejich přikrmování. Tyto suroviny mohou mít pouze určitý původ a musí splňovat kritéria k tomu, aby mohly být označeny jako bio produkty. Dále musí být každé chemické ošetření včelích rodin uvedené v zápisu stejně jako látky, se kterými byly ošetřeny. Včelí úly musí být vyrobeny pouze z přírodních materiálů, které neznečišťují životní prostředí a včelařské produkty. Při jakémkoli použití včelího vosku v úlech se smí použít pouze takový včelí vosk, který rovněž pochází z ekologického chovu. O takovém sběru a výrobě ekologického včelího vosku musí být důkladně vedena dokumentace.

Pravdou však je, že dodržet všechny požadavky a kritéria pro bio včelařství je velmi obtížné. Podle kritérií by se včely nemohly pohybovat v takových oblastech, kde by se mohly dostat do styku s rostlinami, které byly chemicky ošetřené (chov včel vyžadující úplnou separaci a dokonalé bio prostředí). Dále musí být voda, která je zpřístupněna včelám, čistá, zbavená parazitů a nečistot, které mohou vyvolat infekce.

Výše uvedené požadavky poukazují na přísnost a důkladnost kritérií pro včelařské produkty, které jsou označovány jako bio produkt. Podle našeho názoru by měla být cena bio včelařských produktů vyšší o 50% než tradiční včelařské produkty, ale v realitě je jejich cena vyšší o 10 až 20%. Nehledě na tento fakt můžeme říci, že produkty poctivého a odpovědného tradičního včelařství nejsou o nic horší než jejich konkurenční produkty s bio označením.

Co určuje cenu včelí mateří kašičky?

Cenu včelí mateří kašičky určuje v první řadě její obsah kyseliny 10-hydroxy-2-decenové (10-HDA). Evropská unie určuje, že v čerstvé včelí mateří kašičce musí být minimální obsah 10-HDA 1,4% a to podle normy NY5135-2002. V případě lyofilizované včelí mateří kašičky určuje norma č. GB/T 21532-2008, že musí obsahovat minimálně 4,2% 10-HDA. Je jednoznačné, že lyofilizovaná včelí mateří kašička musí obsahovat nejméně trojnásobek účinné látky než čerstvá včelí mateří kašička. Z tohoto důvodu se při výrobě lyofilizované včelí mateří kašičky použije trojnásobné množství čisté včelí mateří kašičky a právě proto je cena 100% lyofilizované včelí mateří kašičky přibližně trojnásobně vyšší než cena čerstvé včelí mateří kašičky a právě proto s ní zacházejí výrobci doplňků výživy jako se zlatem.

Včelí mateří kašička je stejná jako většina produktů vyskytujících se v přírodě, její kvalita se neustále mění v závislosti na ročním období, počasí, místu výskytu a věku včel. Tak jako se časem mění chuť, skupenství včelí mateří kašičky, mění se také její obsah 10-HDA. Obsah této účinné látky se pohybuje mezi 1-3,3%. Naše firma usiluje o to, aby byl minimální obsah účinné látky 2,2%. Obsah této účinné látky ve včelí mateří kašičce umíme odhadnout snadno, čím je její chuť ostřejší a méně sladká, tím obsahuje větší poměr účinné látky. V neposlední řadě určují cenu včelí mateří kašičky i cenové limity prodejců.

Je včelí mateří kašička falšovatelná?

O falšování včelí mateří kašičky bylo několik pokusů během 70. let, ale s rozvíjející se laboratorní technikou se tyto pokusy vytratily. Dnes již lze falešnou včelí mateří kašičku snadno odhalit, a to měřeními, které určují její obsah 10-HDA. Účinná látka 10-HDA se vyskytuje v přírodě jen ve velmi malém množství, proto je včelí mateří kašička tak vzácná. Tuto účinnou látku se dosud nepodařilo synteticky vytvořit, proto se dá falešná včelí mateří kašička snadno odhalit.

Dalším způsobem, jak odhalit falešnou mateří kašičku, je určení jejího obsahu cukru. Celkový obsah cukru v čerstvé včelí mateřské kašičce je 13% a v sušené přibližně 31%. Na základě redukce obsahu cukru se dá zjistit, zda je mateří kašička falešná nebo ne. Tato metoda pro stanovení originality se nazývá gravimetrická metoda Fehling-Meissl. Při redukci obsahu cukru se zkoumá složení cukrů, které obvykle bývá 5,5% fruktózy, 6,2% glukózy a 1,4% sacharózy.

Kvalitní včelí mateří kašička neobsahuje žádný škrob ani mléčné pozůstatky. Chuť včelí mateří kašičky není sladká, při jejím prvním ochutnání má kyselou až štiplavou chuť. Po jejím vložení do úst cítíme, že je mírně zrnitá. I v domácím prostředí se dá snadno zjistit, zda je včelí mateří kašička originální, protože ti, co rozumí chemii, umí jednoduše zjistit obsah škrobu a mléčné pozůstatky ve včelí mateří kašičce. Můžeme však říci, že dodnes se nepodařilo vyrobit dokonalou napodobeninu včelí mateří kašičky.

Proč včelí mateří kašička plesniví?

Tím, že se na včelí mateří kašičce vytvoří plíseň, ztratí všechny své příznivé účinky. Jak jsme již zmínili, účinné látky včelí mateří kašičky mají antibakteriální účinek, ale po vytvoření plísně se právě tyto účinky ztratí. Zplesnivělou včelí mateří kašičku za žádných okolností nekonzumujte (ani po odstranění plesnivé části), protože vytvořená plíseň indikuje přítomnost více zdraví škodlivých bakterií! (Aflatoxin je jedovatá látka, kterou produkují houby plísní, a tato látka poškozuje játra, snižuje odolnost imunitního systému a ve velkých dávkách může zapříčinit tvorbu nádorových onemocnění.) Zplesnivění včelí mateří kašičky poukazuje na její nesprávné uskladnění. Stejně jako když zplesniví nesprávně uzavřené zavařeniny, i včelí mateří kašička zplesniví při dlouhodobém styku se vzduchem.

Dlouhodobé skladování včelí mateří kašičky při teplotě vyšší než 5°C způsobuje, že se rychleji zkazí, čímž ztratí všechny své příznivé účinky. Právě kvůli tomu je velmi důležité její správné skladování a to se vzduchotěsně uzavřeným víčkem na tmavém a chladném místě (např. v chladničce) při teplotě nižší než 5°C. Takto skladovaná včelí mateří kašička dokáže uchovat všechny své příznivé účinky až 12 měsíců od jejího uvedeného data výroby. Je důležité, abychom ji spotřebovali ještě před jejím datem spotřeby, protože čím déle ji uchováváme, tím méně příznivých účinků obsahuje.