Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Datum přijetí objednávky je datum, ke kterému Vám e-mailem nebo telefonicky potvrdíme Vaši objednávku. Objednáním z webové stránky Včelí mateří kašičky každý zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a je seznámen s průběhem objednávky. Objednávka může být přijata pouze v případě, že nakupující vyplnil při objednávce všechna potřebná políčka. Za případné vzniklé škody při nesprávném vyplnění objednávky prodávající neodpovídá. Reklamace produktu je uznána pouze v případě, je-li prokázáno poškození produktu. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží v momentě jeho doručení a svým podpisem souhlasí, že je zboží v pořádku. Za nedostatky, na které kupující neupozornil při přebírání zboží, neodpovídáme.

Záruka kvality

Produkty prodávané a distribuované naší firmou mají záruku 100% kvality.
Námi nabízené produkty jsou ve shodě s předepsanými normami a všechny složky uvedené na obalu produktů jsou pravdivé. Výroba a zpracování produktů podléhá normám HACCP. V případě, že kupující zpozoruje, že kvalita doručeného produktu neodpovídá jeho ceně, ručíme Vám vrácením peněz.
V případě reklamace kontaktujte náš zákaznický servis.

Odpovědnost za chyby

Prodejce v žádném případě neodpovídá za níže uvedené chyby:

– Jakákoliv porucha internetové sítě, která zabraňuje funkčnosti webových stránek a průběhu objednávky prováděné na nich.
– Jakákoliv porucha při nákupu a komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
– Prodávající neodpovídá za ztrátu při přenosu informací, ať už v elektronické nebo písemné formě.
– Jakákoliv porucha softwaru.
– Následky různých programových a technických chyb.
– Prodávající není odpovědný za škody vzniklé špatným internetovým připojením a nedostupností našich webových stránek.
– Kupující je odpovědný za zabezpečení informací na svém počítači.
– Pouze kupující je zodpovědný za připojení a nákup na webových stránkách.
– Prodávající není odpovědný za skutečnosti nevycházející z jeho pravomoci.
– Prodávající má právo měnit cenu produktů a termín jejich dodání, přičemž změna je platná od data změny – uvedeného na webových stránkách.
– Prodávající má právo podat žalobu na osobu, která se snaží o podvod. Prodávající není odpovědný za jakýkoliv podvod provedený třetí osobou na úkor kupujícího.
– V případě jakéhokoliv porušení obchodních podmínek má prodávající právo zrušit registraci a nákup zákazníka, vůči čemuž není zákazník oprávněn se odvolat.