Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Datum přijetí objednávky je datum, ke kterému Vám e-mailem nebo telefonicky potvrdíme Vaši objednávku. Objednáním z webové stránky Včelí mateří kašičky každý zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a je seznámen s průběhem objednávky. Objednávka může být přijata pouze v případě, že nakupující vyplnil při objednávce všechna potřebná políčka. Za případné vzniklé škody při nesprávném vyplnění objednávky prodávající neodpovídá. Reklamace produktu je uznána pouze v případě, je-li prokázáno poškození produktu. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží v momentě jeho doručení a svým podpisem souhlasí, že je zboží v pořádku. Za nedostatky, na které kupující neupozornil při přebírání zboží, neodpovídáme.

Záruka kvality

Produkty prodávané a distribuované naší firmou mají záruku 100% kvality.
Námi nabízené produkty jsou ve shodě s předepsanými normami a všechny složky uvedené na obalu produktů jsou pravdivé. Výroba a zpracování produktů podléhá normám HACCP. V případě, že kupující zpozoruje, že kvalita doručeného produktu neodpovídá jeho ceně, ručíme Vám vrácením peněz.
V případě reklamace kontaktujte náš zákaznický servis.

Odpovědnost za chyby

Prodejce v žádném případě neodpovídá za níže uvedené chyby:

– Jakákoliv porucha internetové sítě, která zabraňuje funkčnosti webových stránek a průběhu objednávky prováděné na nich.
– Jakákoliv porucha při nákupu a komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
– Prodávající neodpovídá za ztrátu při přenosu informací, ať už v elektronické nebo písemné formě.
– Jakákoliv porucha softwaru.
– Následky různých programových a technických chyb.
– Prodávající není odpovědný za škody vzniklé špatným internetovým připojením a nedostupností našich webových stránek.
– Kupující je odpovědný za zabezpečení informací na svém počítači.
– Pouze kupující je zodpovědný za připojení a nákup na webových stránkách.
– Prodávající není odpovědný za skutečnosti nevycházející z jeho pravomoci.
– Prodávající má právo měnit cenu produktů a termín jejich dodání, přičemž změna je platná od data změny – uvedeného na webových stránkách.
– Prodávající má právo podat žalobu na osobu, která se snaží o podvod. Prodávající není odpovědný za jakýkoliv podvod provedený třetí osobou na úkor kupujícího.
– V případě jakéhokoliv porušení obchodních podmínek má prodávající právo zrušit registraci a nákup zákazníka, vůči čemuž není zákazník oprávněn se odvolat.

Nepřevzetí zásilky zákazníkům

V případě nepřevzetí zásilky kuujúcim (na základě objednávky) si vyhrazujeme právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou konečné včetně DPH. Ke konečné částce si prodávající účtuje pouze poštovné. Prodávající má právo ceny měnit podle vlastního uvážení, nikoliv však měnit ceny zboží po odeslání objednávky. Akční ceny platí po dobu časově určenou.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@vceliamaterskakasicka.sk s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo :. ……………. Datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží odeslán a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním a nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní, spolu s kopií dokladu o zaplacení.
Neposílejte zboží na dobírku, jinak nebude převzato.
Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží k nám na provoz nese zákazník.
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží zašleme převodem na účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu.
e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Reklamace

Kupující může náš zboží reklamovat e-mailem na kontakty uvedené v sekci kontakt. Musí uvést důvody reklamace a doručit nám reklamované zboží. Prodávající se zavazuje v případě opodstatněné reklamace vybavit ji do 30 dnů a na vlastní náklady poslat kupujícímu nový, nepoškozený výrobek stejného druhu. Poškozené zboží je nutné vrátit prodávajícímu, poštovné si hradí kupujúci.Veríme, že na našich produktech nebude co reklamovat.

Poškození zboží při doručení:

Kupující je povinen si zkontrolovat zboží při doručení. V případě evidentního poškození zboží vzniklého během doručení má nárok na vrácení zboží. Kupující sepíše s přepravcem reklamaci, zboží nepřevezme. Kupující nás bude neprodleně informovat o této skutečnosti. Zboží nám budevrátený a my kupujícímu zašleme nové zboží na naše náklady.

Závěrečná ustanovení

Ve věcech, které nejsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách, se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku. Kupující zasláním objednávky zboží akceptuje tyto obchodní podmínky, ke kterým se potvrzením objednávky zavázal i prodávající.

Tyto Obchodní podmínky platí od 1.2.2016 do vydání nových VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Další obecné podmínky
Používání webové stránky je pro každého uživatele zdarma.
Registrace na stránku je dobrovolná a bezplatná.
V Komárně, dne 1.2.2016

Naše firemní údaje:

Tessa Live s.r.o.
Orechový rad 1252/7
945 01 Komárno
Slovenská Republika

E-mail: info@materi-kasicka.cz
Tel.: +421 907 380 999

IČO: 45 995 958
IČ DPH: SK2023182997
Konateľ spoločnosti: Katarina Broczká