Historie včelí mateří kašičky

Objevení včelí mateří kašičky sahá do daleké minulosti. Už američtí domorodci Inkové znali účinky mateří kašičky. Používali ji na osvěžení těla i ducha. Podle několika písemných zmínek z minulosti ji znali i Egypťané i Římané, kteří mateří kašičku používali ve formě krémů zejména pro kosmetické účely.

I ty nejstarší písemné zmínky jsou důkazem toho, že naši předkové uznávali/uctívali včely, zejména včelí matku. Z historie lze zmínit i fakt, že erby mnoha království obsahovaly znázornění včelí matky a také se nejednou objevovala včelí matka znázorněna na korunách králů. Právem můžeme tvrdit, že je uctívali, neboť již v těch dobách znali blahodárné účinky včelí mateří kašičky. V posledních stoletích se používání mateří kašičky začalo výrazně zvyšovat. Nejprve to byli nadšeni včelaři, kteří poukázali na důležitost mateří kašičky pro včelí matky, později se prokázaly její účinky na zvířata a dnes nejnovější výzkumy ukazují na její blahodárný účinek také pro lidi.

Včelí mateří kašička se stala rychle známou po celém světě a to nejen v okruhu včelařů ale ve všech vrstvách obyvatelstva. Každý o ní mluvil jako o zázračném léku a čím dál více lidí se ji snažilo sehnat a léčit s ní různá onemocnění. Můžeme tedy říci, že tento dávno vyhledávaný elixír byl považován jako lék na všechny nemoci. Ve Spojených Státech Amerických se kosmetická výroba přeorientovala na výrobu kosmetických preparátů pod názvem „Gelée Royale“. Tělová mléka a jiné kosmetické krémy se po přidání včelí mateří kašičky staly luxusem a byly prodávány pouze za vysokou cenu.

Později se dostala mateří kašička do laboratoří. Zkoumali ji zejména biologové a biochemici. Podrobili ji sériím podrobných rozborů a zjistili, že obsahuje mnoho důležitých chemických sloučenin. Během chemické analýzy včelí mateří kašičky se v téže době konaly i výzkumy jejích účinků na fyziologický vývoj včel. Důležitým předmětem výzkumů je i její účinek na larvy včel dělnic a včelích matek. Tyto výzkumy probíhají dodnes a budou pokračovat určitě i v budoucnu. Přestože od počátečních výzkumů od roku 1888 až dodnes se potvrdily její úctyhodné účinky na lidský organismus, zejména léčivé účinky na nemoci vyskytující se ve starším věku, zájem ve farmaceutických firmách příliš nevzbudily. V minulosti používali mateří kašičku především včelaři a jejich rodiny, příbuzní a známí. Nejprve ji užívali přímo po vyjmutí ze včelího úlu, později ji za účelem skladování přimíchávali do medu.

Boyer de Belvefer – „tvůrce Apiséra“

historiavcelejkasickyFrancouz Boyer de Belvefer se zabýval výzkumem včelí mateří kašičky již od roku 1938. Dosáhl významných pokroků v jejím výzkumu. Usiloval o její konzervaci a zvěčnění jejích účinků. V roce 1952 žádal o patentování produkce mateří kašičky pod názvem „Apiserum“, které bylo podepsáno 4. března v roce 1953. O rok později Francouzské ministerstvo zdravotnictví uznalo „Apiserum“ jako lék a povolilo jeho produkci. Belveferovo jméno se stalo světoznámým díky jeho úspěchu, a od té doby je známý jako „tvůrce Apiséra“. Důkazem jeho úspěchu bylo mnoho diplomatických pozvání, akademických zasedání, leteckých cest do nejvzdálenějších zemí a přednášky na univerzitách. Avšak mezi jeho největší úspěchy patří vyznamenání od Francouzského prezidenta a vydání vlastních časopisů (Apiculture Nouvelle, Vivre jeune).

Dále byl vyznamenán Francouzský ministr zdravotnictví Pinay poté, co se začalo „Apiserum“ vyvážet do 50 zemí. Později Henschler zjistil, že včelí mateří kašička obsahuje vysokou koncentraci kyseliny pantothenové. Toto tvrzení potvrdily i Jaccoi a Nebíí, kteří kromě toho zjistili i to, že mateří kašička obsahuje asi 1000krát více acetylcholinu než samotný med. Abbat a French identifikovali vzorec mastné kyseliny, kterou obsahuje mateří kašička (Cio H1803). Dr. Calezzi-Lisli, který byl lékařem papeže Piuse XII. dosáhl výrazných výsledků při léčbě zejména u starších lidí.
Tento lékař řekl: Díky osobním výsledkům jsem mohl použít kúru mateří kašičkou v ojedinělých případech. Z tohoto tvrzení můžeme vyvodit, že na léčení nemoci papeže Piuse XII. použil včelí mateří kašičku. Towsend a jeho kolegové zveřejnili jejich výzkum, podle kterého dělali pokusy na myších, které naočkovali rakovinotvornou látkou, která se nebyla schopná rozvinout právě díky tomuto očkování. Brown a Felauer pomocí radioaktivních izotopů objevili bio-syntézu 10-hydroxy-delta-2-decenové kyseliny, které se připisují antibiotické účinky. Dr. Pavlík, primář z Luhačovic, je také známý na mezinárodním včelařském kongresu jako léčitel bronchiálního astmatu pomocí včelí mateří kašičky.

Slovakofarma v Hlohovci distribuovala produkty vyrobené ze včelí mateří kašičky na výzkumné a léčebné účely. Jejich prvním přípravkem byl Apiostan, což je alkoholový roztok včelí mateří kašičky a medu. Další produkty Slovakofarmy byly vyrobeny lyofilizací. Mezi jejich výrobky patří také kapsle s obsahem včelí mateří kašičky, které se ale nerozpouštějí v žaludku, ale až ve střevech. Tento produkt určený pro výzkumné účely je znám pod názvem L-114. Během dlouholetých pozorování, která probíhala ve více lékařských ústavech a ordinacích, a na základě dosažených výsledků a vědeckých prací, se Slovakofarma rozhodla kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví, které následně schválilo včelí mateří kašičku jako oficiální lék.

I přesto, že se včelí mateří kašička vyskytuje jen velmi zřídka a je tak vzácná, Japonci jí konzumují 250 tun ročně. V posledních letech probíhají na několika klinikách výzkumy zabývající se včelí mateří kašičkou, včetně Vědecké Akademie. Dnes je již všeobecně známo, že včelí mateří kašička je nejúčinnější ve své původní podobě a jen sama o sobě obsahuje 10-hydroxy-delta-2-decenovou kyselinu (10- HDA), což je nejvyšší možná koncentrace této kyseliny, jaká se v přírodě vyskytuje. Vysoká koncentrace 10- HDA ve včelí mateřské kašičce ovlivňuje i cenu tohoto produktu. V mnoha zemích je oficiálně uznávána i jako dietní potravina a na mnoha místech se prodává jako lék. Podle zkušeností uživatelů včelí mateří kašička osvěží a probudí lidské tělo a udržuje zdravé kosti a klouby. Může ji užívat každý bez ohledu na pohlaví a věk.

Výzkumy včelí mateří kašičky nelze ani zdaleka považovat za ukončené, a to z entomologického ani z lékařského hlediska. Odborná práce výzkumných pracovníků neskončí, dokud neodhalí všechna tajemství včelí mateří kašičky.